Falsificacions, enganys i altres negocis

Matthaeus Merian

Eminent gravador en coure i il·lustrador. Va estudiar gravat a Zuric, i després a Estrasburg, Nancy i París. El 1615 es va establir a Basilea, però també va treballar a Frankfurt per a l’editor Johann de Bry. Es va casar amb la seva filla i el 1623 es va fer càrrec de l’editorial després de la mort del seu sogre. Va crear principalment vistes de ciutats, junt amb el geògraf Martin Zeiller va preparar la publicació Topographia Germaniae, amb més de 2000 vistes i plànols detallats de ciutats alemanyes. Merian també va iniciar la publicació de la monumental obra titulada Theatrum europaeum, formada per 21 toms dedicats a la història dels països d’Europa. També és autor d’il·lustracions per a la Bíblia i la sèrie del Ball de la mort (1649). En morir Merian, els seus fills Matthaeus el Jove i Caspar van seguir dirigint l’editorial, que va romandre en mans de la família fins 1726. La filla de Merian, Maria Sybilla, va ser pintora i pionera de l’entomologia.

Aquesta vista de Burgos té com a tema descriptiu  Burgos in Catalonia, realitzat entre 1640 i 1650. Es tracte d’un error, evidentment, una confusió poc rellevant entre Castile i Catalonia.

21466-01

An outstanding engraver and illustrator. He learnt engraving in Zurich, Strasburg, Nancy and Paris. In 1615 he settled down in Basil, but he also worked in Frankfurt, for a publisher Johann de Bry. He married his daughter and in 1623 inherited the publishing business after his father in law. His works included mostly images of cities; together with Martin Zeiller, a geographer, they prepared a publication entitled Topographia Gremaniae, which contained more than 2,000 detailed landscapes and plans of German cities. Merian also initiated the publishing of a huge work entitled Theatrum Europaeum, which comprised 21 volumes dedicated to the history of European countries. He is also the author of illustrations for the Bible and a cycle with images of the Dance of Death (1649). When Merian died, his sons: Matthaeus Jr. and Caspar continued to run the publishing house which remained in the hands of the family until 1726. Merian’s daughter, Mary Sybil, was a painter and a pioneer of entomology.

This view of Burgos. Descriptive theme: Burgos in Catalonia. Made between 1640 and 1650. The case of an error, of course, irrelevant confusion between Castile and Catalonia.

Referent: Izabela Suchan, Museu CZARTORYSKI