Europa

Europa vista per Abraham Ortelius, mapes pintats a ma. Molts d’ells foren acolorits posteriorment. I una versió de Mercator.

Rate this: