Exemplars únics (2)

ELS PORTOLANS

La carta portolana és un mapa nàutic que servia essencialment per a localitzar els ports de mar i conèixer els perills que s’hi podien trobar com corrents o la poca fondària. Els portolans no estaven gaire detallats ja que només hi importava el que afectava la navegació, i aquesta estava basada en el cabotatge. El portolà estava elaborat principalment amb les dades que oferia la brúixola.

Hi ha dues classes de cartes portolanes, les nàutiques i les nàutic-geogràfiques. Les primeres atenen a representar amb tot detall les línies de costa o litoral; s’ocupen especialment de les costes del Mar Mediterrani i del Mar Negre. Les segones són les que, amb la mateixa riquesa de detalls, representen els litorals i les zones interiors; l’àrea representada abasta, a vegades, tot el món conegut. En aquesta última classe de cartes es van distingir molt les catalanes, anomenades així per l’idioma que utilitzen en la toponímia i el seu origen: Mallorca.

La Carta Pisana és el portolà més antic, dibuixat entre el 1275 i el 1300.

La Carta Pisana és el portolà més antic, dibuixat entre el 1275 i el 1300.

Abraham Cresques era un jueu mallorquí que va treballar al servei de Pere el Cerimoniós. Al seu taller de buxoler l’ajudava el seu fill Jafuda. El títol de l’Atles és Mapamundi, és a dir, mapa del món i de les regions de la Terra amb els diversos pobles que l’habiten. Va ser confeccionada l’obra a petició de l’infant Joan, fill de Pere IV, desitjós d’una fidel representació de O a E del món. Formen l’Atles 12 fulls sobre taules, unides unes a les altres per pergamí, i en disposició de paravent. Cada taula és de 69 per 49 cm. Les quatre primeres s’omplen amb textos geogràfics, taules geogràfiques i astronòmiques i calendaris. El més sensacional del Mapamundi de Cresques és la representació d’Àsia, des del mar Càspia fins Catai (Xina), en què es té en compte la informació de Marco Polo, Jordanus i altres .

Atles d'Abraham Cresques. 1375

Atles d’Abraham Cresques. 1375

Referent : Viquipèdia