Europa

Europa vista per Abraham Ortelius, mapes pintats a ma. Molts d’ells foren acolorits posteriorment.

I una versió de Mercator.

17390 23769 Europae Europe-From-Mercator-35-page