Món curiós (13)

Uns quants exemples-exemplars trobats a la meva paperera de reciclatge:

Lauren Colton’s Photostream

Zarkanzar Blogspot

La Volta al món en 8o cerveses:

La Terra a la nit: