Dubai

Dubai va entrar en un període d’urbanització espectacular al començament del segle XXI. A falta de petroli,  basa el seu creixement en les finances i el turisme. Amb absència de pluges i pocs aqüífers,  la ciutat utilitza les plantes de dessalinització per convertir l’aigua de mar a aigua dolça, per decorar la ciutat amb camps de golf, jardins i palmeres. Gegantines palmeres també brollen al llarg de les illes artificials fetes a la costa sorrenca i protegides per espigons de roca

L’avançat satèl·lit tèrmic ASTER (Radiòmetre d’Emissió i Reflexió) de la NASA, va capturar aquesta imatge en fals color d’una part de Dubai, incloent la turística illa de Palm Jumeirah, el 8 de febrer de 2010. El sòl nu apareix de color marró, la vegetació en vermell, l’aigua de color blau fosc, i els edificis i les superfícies pavimentades apareixen de color blau clar o gris. Aquesta imatge forma part de Earth Observatory’s World of Change.

Dubai entered a period of dramatic urbanization at the beginning of the twenty-first century. Lacking oil, Dubai built its growth on finance, real estate, and tourism. With no surface water, few aquifers, and little rainfall, the city used desalinization plants to convert ocean water to freshwater, ornamenting the city with golf courses, gardens, and palm trees. Gigantic palm trees also sprouted along the coast—artificial islands made from sea-floor sand protected by rock breakwaters.

The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) on NASA’s Terra satellite captured this false-color image of part of Dubai, including the resort island of Palm Jumeirah, on February 8, 2010. Bare ground appears brown, vegetation appears red, water appears dark blue, and buildings and paved surfaces appear light blue or gray. This image is part of the Earth Observatory’s World of Change.

Referent:  Nasa Earth Observatory