Antípodes

Antípodes:  del grec ἀντίποδες (anti: contra, oposat; i pous: peu; amb els peus del revés).
Antípodes: from Greek ἀντίποδες (anti: opposed, and pous: foot)

A les Antípodes, eren comuns les criatures mítiques que els responsables de l’edat mitjana van dibuixar sovint en llocs buits per omplir l’espai dels mapes. Aquestes persones dibuixades al costat dels mapes de dalt a baix, vivien en el costat oposat de la terra i es coneixien com Antichthones, una altra gran paraula! Tenien el seu lloc en els marges dels mapes medievals, races amb cares de gos i els esciàpods.

These were common mythical creatures that mediaeval map makers often drew in unknown places to fill up the space.  These up-side-down people living at the opposite side of the earth were known as Antichthones, another great word!  They took their place on mediaeval maps and marginalia right next to the dog-faced race and the sciapods.

Una cosa interessant sobre les antípodes és que el concepte va ser reconegut pels antics grecs (Plató, Aristòtil, Plutarc, Estrabó i Diògenes) que demostra la seva comprensió d’un món esfèric. En contrast, els primers cristians van trobar la idea dels antípodes absurda.

An interesting thing about the antipodes is that the concept was recognized by the ancient Greeks, (Plato, Aristotle, Plutarch, Strabo, and Diogenes) demonstrating their understanding of a spherical world.  In contrast, the early Christians found the idea of antipodes to be absurd.

En llatí significa aquells amb els peus oposats, una referència a l’antiga creença europea de que la gent al sud de l’Equador els hi creixien els peus dels caps. Potser millor hagués estat pensar en aletes: A la majoria de llocs de l’hemisferi nord, el punt oposat és l’aigua, ja que els oceans cobreixen el 70 % de la Terra.
Jugar a les antípodes produeix parelles divertides. A les Bermudes poden gaudir de la brisa del mar de Perth, a Austràlia, però el xoc climàtic més important seria dels habitants de Tombuctú, en ple desert, que arribarien fins gairebé les Fiji. I com diria un d’aquest jugadors: Imagina’t la decepció d’algú cavant per sortir de Sibèria i que acaba a l’Antàrtida.

In Latin means those with the feet opposite, a reference to the old European belief that people south of the Equator had feet growing from their heads. They should have been thinking fins: From most locations in the Northern Hemisphere, the opposite spot is water, since oceans cover 70 percent of the Earth.Playing antipodes produces amusing pairings. Bermudans would still enjoy sea breezes by Perth, Australia, but climate shock would await Timbuktu’s desert dwellers, who’d come up near tropical Fiji. And as one player says, Imagine the disappointment of someone digging their way out of Siberia and ending up in Antarctica.

La següent llista mostra els parells més aproximats de ciutats antípodes:

Svalbard, Noruega McMurdo Sound, Antàrctica
A Coruña, Espanya Christchurch, Nova Zelanda
León, Espanya Wellington, Nova Zelanda
Sevilla, Espanya Auckland, Nova Zelanda
Tombuktú, Mali Fiji
Bermudes Perth, Austràlia
Bogotá, Colòmbia Jakarta, Indonesia
Lima, Perú Bangkok, Thailandia
Asunción, Paraguai Taipei, Taiwan
Santiago, Xile Xian, Xhina
Buenos Aires, Argentina Shanghai, Xina
Córdoba, Argentina Wuhan, Xina
Bahia Blanca, Argentina Beijing, China

Troba l'altre costat del món.


Random Notes: Geographer-at-large
National Geographic
Peakbagger.com