El rei de Botswana

The King of Botswana

La sang blava, i altres de color indeterminat, ocupen el seu temps d’oci muntant empreses profitoses. S’entretenen amb joguines perilloses. O exterminen nacions, pobles o ètnies senceres, des de Lluís XIV a Felip V. També dediquen el seu temps d’esbarjo a la cassa i tortura d’elefants i altres animals indefensos. Per a ells no hi ha crisi. No cal l’estalvi. Tenen un sou per tota la vida, feina segura i poques opcions d’anar-se a la cua de l’INEM. Poden permetre’s el petit luxe d’un safari i caure per les escales a les quatre de la matinada (a qui no li ha passat alguna vegada?). Es trist matar per hobby. Trist permetre l’assassinat. Trist la fam i l’atur. I molt trist, mantenir famílies monàrquiques obsoletes, antiquades i gens transparents. Abans d’arribar al final d’aquest post, us deixo aquestes imatges d’elefants-mapes. Elephant Parade: Copenhaguen, Londres…

The blue blood, and other indeterminate color, occupy their leisure time riding profitable businesses. Entertain themselves with dangerous toys. Or exterminated nations, whole peoples or ethnic groups, from Louis XIV to Philip V. We also spend their leisure time in hunting and torture of elephants and other defenseless animals. For them there is no crisis. Needless savings. Have a salary for life, work and few safe options to go to the back of the INEM. Can afford the luxury of a small safari and fell down the stairs at four in the morning (who would not have ever happened?). It is sad to kill for hobby. Sad to allow the murder. Sad hunger and unemployment. And very sad, monarchical families keep obsolete, outdated and not transparent. Before reaching the end of this post, I leave these images of elephants-maps. Elephant Parade: Copenhagen, London …

Imatge de JustJo09

Imatge de JustJo09

Un blog molt interessant, Fernando Vicente Atlas:

Curiositats del temps. On és l'elefant?

I ara, la imatge que no voldria veure mai més:

Orbe Perfil.com

El Blog Verde

Una última foto: La orella d’un elefant tractada i decorada per un taxidermista.