Una petita troballa

A little discovery

Aquest món, de fet, és un tapís. Un tapís brillant, imaginatiu, un pèl infantil. És una altra manera de veure la Terra i penjar-la el menjador de casa en lloc d’un parell de cérvols avorrits. Potser algú podria atrevir-se a fer un món de ganxet o un món de trufa…

This world, in fact, is a tapestry. A tapestry brilliant, imaginative, a little child. Another way to see the Earth hanging in the dining room instead of a boring couple of deer. Maybe someone could dare to make a world of crochet or a world of truffles …

Trobat a http://www.world-wall-map.com