Com era el món abans d’inventar-se el Facebook?

How was the world before the invent Facebook?

Doncs, el món era així. Espectacular.

La Taula de Peutinger mostra  la xarxa de carreteres de l’Imperi Romà. Es tracta d’una còpia del segle XIII d’un mapa original que data del segle IV, que abasta Europa, part d’Àsia (Índia) i Àfrica del Nord. El mapa porta el nom de Konrad Peutinger, un alemany del segle XV-XVI humanista i antiquari. El mapa va ser descobert en una biblioteca a Worms per Conrad Celtes, que no va poder publicar la seva troballa abans de morir, i va llegar el mapa el 1508 a Peutinger. Es conserva a la Biblioteca Nacional Österreichische, Hofburg, de Viena.

The Tabula Peutingeriana showing the road network in the Roman Empire. It is a 13th century copy of an original map dating from the 4th century, covering Europe, parts of Asia (India) and North-Africa. The map is named after Konrad Peutinger, a German 15-16th century humanist and antiquarian. The map was discovered in a library in Worms by Conrad Celtes, who was unable to publish his find before his death, and bequeathed the map in 1508 to Peutinger. It is conserved at the Österreichische Nationalbibliothek, Hofburg, Vienna.