Quo Vadis, Barcelona (2)

•Barcelona (Westfield), New York,  Estats Units

Superfície  km²: 122,4 km2
Habitants (Westfield) : 5.232

Barcelona Harbor és el barri del port de la ciutat de Westfield en el comtat de Chautauqua, a l’Estat de New York.

Mapa que mostra les possessions de Gran Bretanya el 1750 (rosa), França (blau) i Espanya (taronja) en l’actual Canadà i els Estats Units.

Map showing the 1750 possessions of Britain (pink), France (blue), and Spain (orange) in contemporary Canada and the United States.

•ELS PRIMERS COLONITZADORS

L’àrea va ser colonitzada el 1802 per James McMahan, abans anomenada Northumberland County, Pennsylvania. McMahan establir un molí prop de la boca de Chautauqua Creek, on desemboca al llac Erie. El molí va ser posteriorment desmantellat abans de la guerra de 1812 per evitar que caigués en mans dels britànics. La ciutat de Westfield es va consolidar el 1823 amb la unificació de les ciutats de Portland i Ripley.

The area was first settled in 1802 by James McMahan, formerly of Northumberland County, Pennsylvania. McMahan established a mill near the mouth of Chautauqua Creek, where it empties into Lake Erie. The mill was later dismantled in advance of the War of 1812 to prevent it falling into the hands of the British. The Town of Westfield was established in 1823 from parts of the Towns of Portland and Ripley.

Westfield i el port de Barcelona.

El far. The lighthouse

•EL PRIMER PAS

Barcelona, va començar la seva existència el 1831, quan la Barcelona Company va crear-la com ciutat al llac Erie, encara que la ubicació no estava dissenyada d’origen com terminal o porta d’entrada per via marítima o per ferrocarril. No obstant això, es va començar a construir un hotel, cinc botigues i els negocis varen prosperar. Cattaraugus, Mayville i Barcelona varen ser recunegudes per la Holland Land Company, i varen ser considerades com punts estratègics en el comtat. Més tard es va construir el port d’entrada. El gas natural va ser descobert a tres quarts de milla per sota de Barcelona, i el nou far va utilitzar aquesta font d’energia. Va ser el primer en funcionar amb gas natural.

Barcelona began its existence in 1831, when the Barcelona Company laid it out as a city on Lake Erie, although the location was not designed by nature as a terminal or important gateway of either water or railroad traffic. But a brick hotel was erected, five stores established and a thriving business was done. Cattaraugus, Mayville and Barcelona were surveyed into lots by the Holland Land Company, and they were regarded as the most important places in the county. Later Barcelona was made a port of entry.  Natural gas was discovered three-fourths of a mile below Barcelona, and the new lighthouse was illuminated with it.  It was the first lighthouse in the world to be powered by natural gas.


Aquest és un mapa de Johnson i Ward de 1862 de l’Estat de Nova York. Aquest mapa rar ofereix una fascinant instantània de Nova York poc després de l’esclat de la guerra civil americana. En la seva totalitat codificat amb colors cridaners i dramàtics d’acord amb el comtat, també les rutes de transport són detallades, especialment els camins, vies fèrries i canals. Inclou set plànols de ciutats: Oswego, Buffalo, Rochester, Syracuse, els voltants de Nova York, Troia i Albany. Aquesta és la primera edició de l’Atles de Johnson per imprimir a Johnson & Ward.

This is Johnson and Ward’s 1862 map of New York State. This rare map offers a fascinating snapshot of New York shortly following the outbreak of the American Civil War. Map New York in full with bold and dramatic color coding according to county, also details transportation routes, especially roads, railroads, and canals. Includes seven inset city plans detailing Oswego, Buffalo, Rochester, Syracuse, the environs of New York, Troy and Albany. This is the first edition of the Johnson’s Atlas to bear the Johnson & Ward imprint.

Extraordinari mapa de butxaca de 1876 de l’Estat de Nova York. Representa el conjunt de l’Estat i els seus voltants en amb especial atenció a les carreteres i els ferrocarrils. La data del títol és 1876, però la data de copyright a la part inferior dreta és de 1852, probablement la primera vegada que es va publicar el mapa. Publicat per Colton 172 Str William.

Remarkable 1876 Pocket Map of New York State. Depicts the whole of the state and surrounding areas in splendid detail with particular attention to roads and railroads. The title date is 1876, but the copyright date in the lower right is 1852, presumably the first time this map was published. Published from Colton’s 172 William Str. Office in New York.

•CURIOSITAT

El 1897, el fundador de Welch’s Grape Juice, Charles E. Welch, va traslladar la seva companyia a Westfield des de Nova Jersey per aprofitar el clima ideal pel cultiu del raïm, especialment de raïm Concord. La regió aviat es va convertir en famosa pel cultiu de raïm per vins i sucs de raïm.

In 1897, the founder of Welch’s Grape Juice, Charles E. Welch, moved his company to Westfield from New Jersey to take advantage of the ideal climate for the cultivation of grapes, particularly of Concord grapes. The region soon became noted for the growing of grapes for both wine and grape juice.

BC_US_iº.jpg

Si voleu saber més sobre altres Barcelona, aneu a Fronteras blog.

Referent:
Explore New England’s Past
Westfield, New York, pàgina oficial.
Wikimedia Commons
MyTopo Historical Maps