Moon River

El Pol Nord de la Lluna

Abans de seguir amb els articles dedicats a Barcelona, no puc evitar mostrar-vos aquesta impactant imatge de la lluna.

La Lluna ha estat una font inesgotable de fascinació per a la humanitat durant milers d’anys. Quan per fi l’Apolo 11 va aterrar a la superfície de la Lluna el 1969, la tripulació va trobar un món desolat, sense vida, però que encara fascina científics i no científics per igual. Aquesta imatge de la regió polar de la Lluna va ser presa pel Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, o LROC. Un dels principals objectius científics de la LROC és identificar les regions d’ombra permanent i les d’il·luminació gairebé permanent. Des del començament de la missió, LROC ha adquirit milers d’imatges amb una càmera gran angular. A partir d’aquestes imatges, els científics van produir aquest mosaic, que es compon de 983 imatges preses durant un període d’un mes durant l’estiu a l’hemisferi nord. Aquest mosaic mostra el Pol amb la millor il·luminació, les regions que estan a l’ombra són candidates a l’ombra permanent.

Crèdits de la imatge: NASA / GSFC / Universitat Estatal d’Arizona

The Moon’s North Pole

Before continuing with articles about Barcelona, I can not show you this stunning image of the moon.

The Earth’s moon has been an endless source of fascination for humanity for thousands of years. When at last Apollo 11 landed on the moon’s surface in 1969, the crew found a desolate, lifeless orb, but one which still fascinates scientist and non-scientist alike. This image of the moon’s north polar region was taken by the Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, or LROC. One of the primary scientific objectives of LROC is to identify regions of permanent shadow and near-permanent illumination. Since the start of the mission, LROC has acquired thousands of Wide Angle Camera images approaching the north pole. From these images, scientists produced this mosaic, which is composed of 983 images taken over a one month period during northern summer. This mosaic shows the pole when it is best illuminated, regions that are in shadow are candidates for permanent shadow.

Image Credit: NASA/GSFC/Arizona State University