El turista accidentat i altres indocumentats

Gairebé tots els viatges comporten la compra d’un mapa, plànol, guia o qualsevol altre objecte o giny de veu acurada, que serveixi per orientar els nostres dubtes i esvair les pors del síndrome de la Terra Incognita. Sovint ens transformem en persones tant indefenses com, proporcionalment, mal educades. Mai, sí, mai trobarem els mapes i plànols que desitgem, però, a vegades potser valdria la pena desitjar només el que trobem. Tothom s’ha acostumat al Google Maps, per dir alguna cosa -i només a tall de exemple- i creiem que es la quintaessencia del món modern. Beneïts. A Internet, no tot el que llueix és Google.

670px-Terraaustralis.jpg

Terra Australis. http://www.nla.gov.au/. The National Library of Australia

•Nova York

1639-NYC-map.jpg

Johannes Vingboons, 1670. Library Of Congress

NYC Subway
Molt correcte mapa del metro de Nova York, amb cercadors de negocis, adreces, etc.), també es demana col·laboració per seguir traduint les pàgines a altres idiomes.
http://www.onnyturf.com/subway/

NYRoute
Organitzador de viatges en transport públic.
http://www.nyroute.com/nyc.html

NYCityMap
Organitzador de rutes, molt bon disseny.
http://gis.nyc.gov/doitt/nycitymap/?