Món antic (1)

•Crónicas Cartográficas
http://cronicascartograficas.wordpress.com/2011/03/21/mapas-de-sudamerica-del-siglo-xix/

•Mapes Antics de Catalunya (Cartoteca ICC)
•MDC Memòria Digital de Catalunya

És un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de la MDC és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català.

Aquesta finalitat es concreta en tres objectius:

* Impulsar la digitalització del patrimoni català.
* Ser la interfície que permeti la consulta conjunta d’aquest patrimoni.
* Facilitar els instruments per a la seva preservació.

Extret del web.

http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/mapantCat

•David Rumsey Map Collection
La col.lecció de mapes històrics compta amb més de 26.000 mapes i imatges en línia. La col lecció se centra en el segles 18 i 19 a Amèrica del Nord i Amèrica del Sud, i altres materials cartogràfics. Mapes històrics del món, Europa, Àsia i Àfrica també estan representats.Inclou atles antics, globus, geografia escolar, carta marítima,  ciutats, de butxaca, de paret  i mapes manuscrits. La col lecció pot ser usat per estudiar la història, genealogia, art, exploracions, i la història familiar. Més informació

http://www.davidrumsey.com/