Ciències i Tecnologia (1)

  • NOTA: Degut a la pèrdua d’enllaços amb les imatges originals, allotjades en servidors externs (morts o assassinats pel mateix pare), surt aquesta entrada com a nova. Moltes de les imatges ha estat impossible recuperar-les, la qual cosa m’ha obligat ha canviar-les per d’altres del mateix tema.

•Human Connectome Project
El pròxim pas: Crear la cartografia de les connexions humanes. La xarxa bàsica del nostre metabolisme. Això vol dir, una oportunitat única per entendre els detalls de la connectivitat neuronal. l’Human Connectome Project, pretén dissenyar un mapa de les connexions neuronals complet, estructural i funcional. Representa el primer intent a gran escala per recollir i compartir les dades, amb un abast i detall suficient, per iniciar el procés d’abordar profundament preguntes fonamentals sobre l’anatomia humana. S’està desenvolupant l’ús de mètodes avançats de neuroimatge i la construcció d’una infraestructura informàtica àmplia per vincular aquestes dades amb els models de connectivitat. Són els altres mapes, que ens ensenyen terres i vies desconegudes.

HC_White-Matter-Fibers-Brainstem-and-above-720x693.jpg

HC_overview_Sidebar_Long3b.jpg